Reklamacje

 1. Produkty sprzedawane w sklepie intenrnetowym Arctica Shop są obięte dwuletnią gwarancją.

 2. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu.

 3. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty otrzymana reklamowanego towaru

 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w pierwszej kolejności następuje próba naprawy produktu, następnie wymiana na nowy egzemplarz, w trzeciej kolejności - zwrot pieniędzy.

 5. Gwaracja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w skutek niewłaściwego użytkowania produktu.

 6. W przypadku wady powstałej z winy sprzedawcy, np.: niewłaściwy model (kolor), nieprawidłowe opakowanie przesyłki, brak określonych akcesoriów itp., koszt wymiany ponosi sprzedawca. W pozostałych sytuacjach Klient odsyła reklamowany towar na koszt własny.

Zwroty

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 10 dni roboczych od daty zakupu.

 2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest posiadanie przez Klienta dowodu zakupu i pozostawienie towaru w stanie nienaruszonum.

 3. Zwrot towaru może zostać zgłoszony pocztą elektroniczną, telefonicznie lub przy użyci notatki dołączonej do przesyłki zawierającej zwracany towar.

 4. Klient zobowiązany wypełnić formularz zwrotu - do pobrania - i dołączyć go do przesyłki zwrotnej.

 5. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 6. Klient odsyła towar na koszt własny.